Címkék

Utolsó kommentek

  • Leaxe: Megnéztük az első titán durranáskor. Scoutra is kapnak. "If any Scout or Battle Titan formation is destroyed, then any friendly formations within line of sight receive one blast marker." MeyilKree... (2015.10.28. 08:47) A titánok harca
  • Bulba: Bár nem néztem meg most a sereglistákat, de úgy rémlik, hogy az AM-nél csak battle titan kilövése után kap a többi line of sight-ban álló formáció blast markert. A Warhound viszont scout titan... (2015.10.28. 05:06) A titánok harca
  • MeyilKree: Azonnali betűméretnövelést követelek, mert olvashatatlan telefonon és tableten is! A képek jók viszont! ;) (2015.10.27. 22:59) A titánok harca
  • Sebitar: Ó jessz! Köszöntük!:) (2014.08.15. 18:55) Epic szabálykönyv magyarítás 2nd edition
  • Petrow: Nicey nice, köszönjük! (2014.08.15. 13:22) Epic szabálykönyv magyarítás 2nd edition
  • Utolsó 20

Serpent Káptalan

2011.09.06. 09:42 | Bulba | 2 komment

Jelen cikk bemutatja az általam használt rendházat, a Serpent Káptalant. 

 

NOS SUMUS IRA IMPERATORIS ET FLAGELLUM HOSTIUM!

„Bármit is tesztek, azt áthatja az Istencsászár szelleme. Ő mindig veletek van, amikor imádkoztok, gyakorlatoztok, vagy az ellenség halálával áldoztok Neki. Részei vagytok és Ő is a ti részetek. Épp ezért, akik testét meggyalázza, vagy tudatát átengedi a léha, eretnek gondolatoknak Őt káromolja és pusztulnia kell!”
Konrad Junger
káplán
 
TÖRTÉNELEM
 
AZ ALAPÍTÁS
 
A Serpent káptalan megalapításával kapcsolatban sok a homályos ismeret.
Marcus Reinhard, a Szalamandra rendház egyik káplánja alapította, nem sokkal a Hórusz-eretnekséget követően.
Mai napig nem ismert, hogy Reinhard miért hagyta el rendjét. A legnépszerűbb vélemény szerint – és ez egyben a káptalan hivatalos álláspontja – Reinhard Harracuda sivatagos világán, a káosz ellen folytatott háborúban szakadt el rendházától. A sivatagban próbálták meg megakadályozni a káosz egyik démonának megidézését, amely pusztulást hozott volna a bolygóra. A támadás nem járt sikerrel, a démon megidézése sikerült, amely lemészárolta a Reinhard által vezetett osztagot, ő maga is súlyos sérülést szenvedett. A káosz kultistái a megidészett démon parancsára egy sziklához kötözték a káplánt, hogy ott pusztuljon a sivatagban, örök mementóként Khorne hatalmának.
Reinhard emberfeletti erőfeszítések árán kiszabadította magát kötelékeiből és elindult megkeresni társait. Negyven napig a sivatagban bolyongva, megjelent neki az Istencsászár és utasította egy új rendház megalapítására.
Reinhard nem tudott csatlakozni a Szalamandrákhoz, mivel azok már elhagyták a bolygót. A káoszt erőit felszámolták, a démont nagy veszteségek árán visszataszították a hipertérbe.
A sivatagból visszatérve Reinhardot hősnek kijáró tisztelettel fogadták a bolygó lakói. A kormányzó segítségével megkezde a Serpent káptalan kialakítását, a rendház központjának a Harracudát választotta. Itt épült fel a kolostorerőd és megkezdte a rendház tagjainak sorozását. A kiválasztás során a Harracuda ifjai kiváló emberanyagnak bizonyultak. Szívós, a sivatag által edzett emberek voltak.
 
REINHARD SORSA
 
Reinhard 73 évig vezette rendházát, amikor egy máig ismeretlen betegség fertőzte meg őt. Az orvosok nem tudták meggyógyítani és módosított szervezete sem volt képes legyőzni a kórt. A betegség hatására teste teljesen megbénult, a beszéden kívül nem volt képes semmire. Utasítására testét sztáziskoporsóba helyezték. Koporsója ma is megtalálható Harracudán, ami a rend tagjainak zarándokhelye. Minden 1000 esztendőben felébresztik őt, hogy ellenőrizze a rend tagjait, nem tértek-e le az általa kijelölt útról.
 
A DICSŐSÉG KORA
 
A Serpent káptalan ereje teljében számos hadjáratban vett részt. A galaxis minden szegletében harcoltak, gyakorlatilag az összes elképzelhető faj ellen.
Vallásos fanatizmusuk és engesztelhetetlen gyűlöletük a Birodalom ellenségei iránt hamar kivívta a többi rendház tiszteletét. Ez a vallási fanatizmus azonban több surlódás forrása is volt.
A számos sikeres hadjárat folyományaként a rendben felsőbbrendűségi tudat alakult ki. Nem fogadtak el a Császáron kívül senkit maguk felett állónak, képtelenek voltak más seregekkel együttműködni, ami majdnem a rend végzetét okozta. Ez a tulajdonságuk a mai napig tartja magát, kiváltva ezzel más rendházak, valamint az Administratum rosszallását.
 
A TYRANIDA HÁBORÚK
 
A Serpent káptalan életében az első nagy veszteséget a tyranidákkal folytatott háborúk okozták. Több rendházzal karöltve, a 2. kaptárflotta ellen vívott háborúban vettek részt.
A Belteus bolygóról érkező segítségkérésre a rendház egymaga megtámadta a betolakodókat. Eleinte minden rendben ment, fokozatosan szorították vissza a tyranidákat, a megszállók azonban túl sokan voltak. A nagyarányú előrenyomulás miatt, az utánpótlási vonalak megnőttek, a rend ereje a nagy távolságokon szétforgácsolódott. Utánpótlás nélkül a biztos pusztulással néztek szembe.
A rend vezetője a bolygó elhagyása mellett döntött ahelyett, hogy más rendházakat, vagy a Birodalmi Gárdát hívta volna segítégül. Mire a megmaradt erőket sikerült a bolygóról evakuálni, a 7. 8. és a 9. század erejének a 95%-a elesett.
Hallam Moshalla főparancsnok a veszteségek miatti vezeklésül 100 napos böjtöt szabott ki önmagára, ami végül halálát okozta.
 
A HARAG NAPJAI
 
Gule Erbor, a rend új parancsnoka nem törődött bele a vereségbe. Visszahívta a káptalan galaxisban harcoló erőit, hogy visszahódítsák a bolygót és bosszút álljanak a tyranida erőkön. A kiképzetlen újoncokat is harcba vezényelte a Császár nevében.
A Serpent űrhajói megtámadták a bolygó körül álló ellenséges erőket, ahol hatalmas csata bontakozott ki. Bár az űrgárdista hadihajók félelmetes tűzerővel bírtak, a létszámfölény elnyomta őket. Mire sikerült az erőket ledobni a Belteus felszínére, a Reinhard fénye, a Pöröly és a Mennydörgés csatahajók kivételével a flotta erői vagy megsemmisültek, vagy súlyos károkat szenvedtek.
A felszínen a háború igen rövid volt. A rend nem várt méretű ellenállásba ütközött, 5 nap alatt szinte teljesen felmorzsolódott. Csupán a Szalamandra rendház közbelépése mentette meg őket a teljes pusztulástól és menekítette ki a maradék erőt. A csata végére a rendház ereje mindössze 128 főre csökkent, elesett a Tisztelendő Atya és a főkönyvtáros is.
 
A GÉPEK IDEJE
 
Az elszenvedett hatalmas veszteségeket a rend csak igen lassan tudta pótolni. Génsarjaik jó része a háborúk során a csatatestvérekkel elveszett, idegen sarjakat, vagy gazdatestben tenyésztetteket elutasították.
A káptalan vezetősége válaszút elé került. Vagy beolvadnak egy másik rendházba, vagy új harci doktrínákat keresnek.
Az erők megnövelésére az új parancsnok a gépekben látta a megoldást. Az Adeptus Mechanicus támogatásával megkezdték az új haderő felépítését. A marsi mérnökök átadták nekik a legújabb fejlesztéseiket, amiket a Serpent káptalan tesztelt a csatákban.
Erre a korszakra datálható a rend hatalmas páncélos erőinek kiépítése.
 
A DÚLÁS
 
„Háború dúlt Harracuda világán. A tau faj a Felsőbb Jó érdekében megpróbálta leigázni a bolygót. Roppant erőkkel támadtak, de a főváros – Harvian – peremkerületeinél a támadásuk elakadt.
A Birodalom Katonai Főparancsnokságára megérkeztek az elküldött segélykérő üzenetek. A Birodalom adminisztrációs malmai - szokatlan módon - gyorsan feldolgozták a beérkezett üzeneteket. Szerteszét futottak a mozgósítási parancsok a szektor közelében elhelyezkedő katonai bázisokra. A riadó parancsot megkapta a „Császár Akarata” csapásmérő erő, amely éppen hazafelé tartott Cadia-ra egy dicsőséges hadjárat után. A flotta irányt változtatott, és elindult Harracuda felé.
A csapásmérő erők főparancsnoka Herbert von Hollrion marsall volt. A gárda csapásmérő ékjét Kurt Steiner ezredes vezette.
… - Ez már a 453. Nap, nem igaz Uram? – kérdezte Dietrich törzsőrmester. Ő volt a felelős az ezredes személyi biztonságáért és védelméért.
Steiner rápillantott. Szokásához híven nem szólt semmit. Lassan biccentett, majd visszatért az asztalra kiterített térképek fölé. A gondolatai a tau haderők elleni támadás körül forogtak. Egy átfogó támadással el lehetne söpörni a nyamvadt senkiházi idegeneket. De a parancsnokság megtiltotta mindenféle tömegpusztító fegyver használatát. A bevetett fegyverek felbecsülhetetlen károkat okoznának a városban lévő civil lakosságnak, illetve maradandóan szennyeznék a bolygó felszínét. Ez pedig megengedhetetlen. Legalábbis a Főparancsnokság szerint…
- Nem számit! – mondta hangosan.
A parancsnokságon dolgozók felé fordultak, majd gyorsan félre fordították a fejüket, mikor az ezredes szúrósan körbenézett a teremben. Egyedül Dietrich merte megszólítani a parancsnokot.
- Mi nem számit Uram? – kérdezte.
- Semmi őrmester, semmi… - válaszolt. Megszületett a terve.
- Holnap sokan meg fognak halni, de lezárjuk ezt az idióta hadjáratot.
Néhányan óvatosan pillantottak fel a munkájukból. Ezek a szavak már nemegyszer hangoztak el az ezredestől.
Most viszont másként csengtek, nagyon másként…
A seregek felvonultak egymás ellen. A horizontot betöltötték a birodalmi gárda felfejlődő erői. Kezdetét vette a tüzérségi bombázás. Baziliszkusz és Griffon dandárok ontották a tüzet az ellenség állásaira. A tauk nagyon beásták magukat. Birodalmi és tau vadászok cikáztak az égen, halálos párbajt vívva egymással a túlélésért. A birodalmi harckocsik megindultak előre, mögöttük haladt a Gárda gyalogsága. A tankok kapták az első válaszcsapást. A kifinomult tau fegyverek megtalálták a járművek gyenge pontjait – lánctalpak, a torony és páncéltest találkozása – és sorra állították meg, illetve pusztították el a Gárda dicsőséges harckocsijait. Rakéták röppentek fel a védelmi állásokból, és gonosz kígyóként, füstcsíkot húzva maguk után a támadó Gárda gyalogsága
közé robbantak. Úgy tűnt, hogy az áttörés most sem lesz sikeres…
… Vakító villanás lobbant a horizonton. Hanz Niemann őrmester, a XXVIII. Cadia-i ezred, 2. Zászlóaljának altisztje elfordította fejét a robbanástól. Talán nem vakult meg – gondolta. Lassan tudatosult benne, hogy valaki atomcsapást mért a harcmezőre, illetve, hogy ez közel lesz. Érezte zsigereiben a morajlást. A talaj rázkódni kezdett.
Egyre jobban, egyre közelebbről. Aztán megérkezett a hőhullám…
Hús párolgott el a csontokról, emberi fáklyák lobbantak fel, majd enyésztek semmivé a nukleáris holokausztban. A harcjárművek és tankok elcsavarodott, megperzselt roncsként várták a lökőhullám megérkezését. És megérkezett.
Elsöpört mindent, ami az útjába került nem kímélve sem embert, sem taut, sem járművet sem épületet. A nukleáris csapás fenyegető gombafelhője gonoszul telepedett rá a harcmezőre. Gyakorlatilag elsöpörte a csatát. A rádióaktiv felhő be fogja borítani a fővárost. De ez már nem számított. A tauk seregének magja ott feküdt élettelen csontvázként a harcmezőn.
Steiner a Chimérájának tornyából figyelte a pusztítást. Sajnálatot érzett az elesett birodalmi katonákért, de egy háborúban mindig is lesznek áldozatok. De legalább kiirtották végre a támadók gerincét alkotó erőket. A maradék felszámolása már nem fog tovább tartani 3-4 standard birodalmi hétnél. Vége van.
- Kurt Steiner ezredes! Álljon fel!
A bírósági tárgyalóteremben majdnem tökéletes csend honolt. Csak a kibernetizált szervitorok elektro-motorjainak halk surrogása hallatszott.
Steiner felállt. Kihúzta magát. A díszegyenruháját vette fel a tárgyalásra, melyen ott volt az összes kitüntetése. A Honorifica Imperialis mellett ott volt még a Macharius Kereszt -amit csak a legkiválóbb stratégák kaphatnak meg–, a Bíbor Medál, amit a harcban szerzett súlyos sérülésért kaphat egy gárdista, illetve számtalan kisebb-nagyobb hadjárat szalagsávja. A teremben ülők többsége tisztelettel tekintett a kegyvesztett parancsnokra. De a parancs, az parancs, a törvény, az törvény…
A bírói széken ülő kibernetikus látómechanizmus viselő Pontifex Maximus hangja betöltötte a termet. Maga a kormányzó foglalkozott az üggyel.
- Kurt Steiner ezredes! Őszentsége, a Terra Istencsászára parancsára összehívott bíróság meghozta az ítéletet.
Néhány pillanatig kivárt, nagyobb hatást biztosítva ezzel szavai súlyának.
- Bűnösnek találtuk parancs iránti engedetlenség, engedély nélküli tömegpusztító fegyver bevetése, függelemsértés, tiltott fegyverkereskedelem illetve gyilkosság vádpontokban. Árulás vádjában nem találtuk bűnösnek. Figyelembe véve a Birodalomért tett szolgálatait, a kivégzési ítéletet a bíróság 350 év letöltendő szolgálatra módosította, melyet a XBPK 84312 büntető bolygón illetve a bolygón lévő harci kötelék kereteiben kell letöltenie. Rendfokozatát megtarthatja, minden egyéb tulajdonát az Administratium lefoglalja. A Császár legyen irgalmas kárhozott lelkéhez! Bevégeztetett! Őrök! Vezessék el az elitéltet!
A négy rohamosztagos őr kivezette a teremből a parancsnokot. Beszálltak egy rabszállító járműbe, ami az űrrepülő-térre vitte a csapatot. A sötétség leplezte, ahogy az ezredest bevezették a rabszállító siklóba, mely elviszi az új „szolgálati helyére”. A siklón bevezették egy cellába, rázárták az ajtót, így Steiner egyedül maradt.
Elgondolkodva telepedett le a priccsre. Gondolatai messze szárnyaltak. Végigfeküdt az ágyon, lassan lehunyta szemét és álomba mélyedt.
Az igazak álmát aludta…”
Enyedi Tibor (Warboss) írása – Inkvizitor.hu
 
A rendház a megalapítását követő 8840. évben a Tau faj megtámadta Harracudát. A támadás elsöprő erejű volt, a legyengült rendház a bolygóvédelmi erőkkel karöltve sem volt képes azt megállítani.
A megtámadott bolygó védelmére a Birodalom a Birodalmi Gárda Császár Akarata csapásmérő haderejét küldte. A harcban a rendház 5. 6. és 7. százada vett részt az idegenek elleni védelemben. A védelmet a rend vezette, kis lépésekben, de megkezdődött az idegenek kiszorítása.
A Birodalmi erők főparancsnoka, Kurt Steiner ezredes, az űrgárdista rendházat megkerülve nukleáris csapást mért az ellenséges erőkre, elpusztítva ezzel a Serpent káptalan századait, sugárzóvá téve az egész bolygót, felmérhetetlen civil károkat okozva. A bolygó gazdasága, termelői bázisa romokban hevert. Betegségek és éhínség tizedelte meg a lakosságot, rendszeresek lettek a tömeges éhséglázadások. Egy ízben még a rend kolostorerődjét is megtámadta a feldühödött tömeg, amire az űrgárdisták fegyverrel válaszoltak. Mire a lázadók lecsillapodtak 3.500 ember pusztult el a kezeiktől.
A nukleáris csapás okozta károkat a rendház a mai napig nem volt képes kiheverni, a századok létszáma azóta is feltöltetlen maradt.
A rendháznak a génsarjai védelmének érdekében költöznie kellett. Az új kolostorerőd helyének a Mörbius rendszer Kaisersberg bolyvárosát jelölték ki. Azonban a Harracudán lévő kolostorerődöt a mai napig kezében tartja a rend, a 8. század gárdistái itt állomásoznak, védelmezve Reinhard sztáziskoporsóját.
 
NAPJAINK
 
Napjainkban a rendház az elszenvedett veszteségeket próbálja kiheverni. Talán az egyik legkisebb létszámú űrgárdista erőként azonban mit sem vesztettek harciasságukból, fanatizmusukból és elszántságukból.
A páncélos erőit folyamatosan fejleszti, olyannyira, hogy a jelen harcaiban azok képezik a seregek gerincét.
 
A REND ÉLETE
 
AZ ÚJONCOK
 
A rend az újoncait Harracudáról és Kaisersbergból toborozza. Ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson a rendhez az elszántság, hit, kezdeményezőkészség különös keverékével kell rendelkeznie. Folyamatosan figyelik a rendvédelmi erők jelentéseit, a nagyobb sporteseményeket és harci játékokat a fenti kombináció jeleit keresve. Gyakran előfordul, hogy a megfelelőnek tűnő személy balesetben meghal vagy kivégzik, mire besorozásra kerülhetne.
A reményteli újoncnak elsőként egy sor orvosi vizsgálaton kell átesnie. Itt elsősorban a harci képességeihez szükséges adottságait, valamint pszichológiai stabilitását vizsgálják, de fontos kérdés a genetikai tisztaság és alkalmasság is.
Különös vonása a rendnek, hogy minden tagja 0 vércsoportú, így a jelölteknek ebben is meg kell felelniük.
Az űrgárdista szervek beültetését minden esetben mostoha körülmények közt végzik el. A jelöltek gyakorta kapnak különböző fertőzéseket, mérgezéseket, így csak a legerősebbek és legrátermettebbek élik meg, hogy teljes jogú csatatestvérré váljanak.
A kiképzést a tanító káplán vezeti, szinte első naptól emberfeletti dolgokat követel meg az újoncoktól. Az alvás ritka és kevés, akárcsak a kiadós étkezés. Arra azonban természetesen ügyelnie kell, hogy a fiatal szervezet megfelelően fejlődjön.
Hatalmas mennyiségű elméleti tudást és harci ismeretet kell elsajátítania egy csatatestvérnek. Gyakori az ima, a legkisebb hibát is korbácsolással büntetik, a komolyabb kihágások gyakori megtorlása a kivégzés.
Az újoncok 5 éves kiképzés után lépnek elő felderítővé, amikor egy tapasztalt csatatestvér veszi át a képzésüket. Ekkor már részt vesznek harci feladatokban is. A csatatestvér élet-halál ura a felderítők felett, éles szemmel figyeli azok minden mozdulatát. Az arra érdemteleneket javaslatára megfosztják felderítői minőségétől és rendtagságától. Továbbiakban már csak kísérleti gazdatestek a rend számára.
Két év felderítői szolgálat után válhat valakiből teljes jogú űrgárdista. Ekkor kapja meg feketehámját, amivel később csatlakoztathatja magát erőpáncéljához.
 
A CSATATESTVÉREK MINDENNAPJAI
 
A Serpent űrgárdista minden percét a rendnek rendeli alá.
Egy nem harcoló Serpent gárdista napirendje a következő:
4:00 Ébresztő
4:15 Reggeli ima a századkáplán vezetésével
4:30 Első étkezés
4:45 Ima a századkáplán vezetésével
5:00 Fegyverkarbantartás
5:30 Jelentéstétel, eligazítás
6:00 Büntetések, kitüntetések kiosztása (ha van), felolvasás a Rend történetéből
7:00 Lőfegyveres harci gyakorlat
11:00 Elméleti képzés
12:00 Második étkezés
12:15 Ima a századkáplán vezetésével
12:30 Közelharci gyakorlat
14:00 Taktikai oktatás
16:00 Ima a századkáplán vezetésével
16:30 Kombinált harci gyakorlat
20:00 Esti étkezés
20:15 Ima a századkáplán vezetésével
20:30 Fegyverzet és páncélzat karbantartás
21:00 Hitoktatás
23:00 Esti ima a századkáplán vezetésével
23:30 Szabadidő
24:00 Takarodó
 
KÁPLÁNOK
 
A káplánok a rend legelismertebb tagjai. Vallási és harci kérdésekben egyaránt vezetik a rendházat, a rendház mindenkori főparancsnoka, a Tisztelendő Atya is a rendház káplánjaiból kerül ki, így ő látja el a rend vallási vezetését.
Hitük megingathatatlan, akaratuk megkérdőjelezhetetlen.
A káplánok alkotják a rendben a Káplánok Tanácsát. Ez a szervezet dönt a rendet érintő legfőbb kérdésekben illetve ez látja el a bíráskodó, ítélethozó szerepet. A csatatestvérek esetén felmerülő vallási torzulásokat kivizsgálják és ítéletet hoznak az ügyben.
A káptalan féltve őrzött dreadnoughtjaiba is csak káplánok kerülhetnek.
 
KAPCSOLAT A BIRODALOMMAL
 
A káptalan kapcsolata a Birodalommal kettős. Nehezen fogadnak el utasításokat, ugyanakkor a Császár akaratát vakon teljesítik.
Mivel elég önfejűek, gyakran megesik, hogy a Birodalom csak utólag értesül egy-egy akciójukról, így elég megbízhatatlan rend hírében állnak. Ebből az okból állandóan tartózkodik egy birodalmi megfigyelő a rendháznál.
A génsarjaik 5%-át nem küldik meg a Birodalom génbankjainak. Ebből már számos súrlódás
keletkezett az Administratum és a rend közt, de mindeddig nem járt semmilyen következménnyel.
 
KAPCSOLAT AZ INKVIZÍCIÓVAL
 
Az Inkvizíció gyakran igénybe veszi a rendet. Ugyan nem közel sem képiselnek olyan erőt, mint a Szürke Lovagok, de vallásos hitüket remekül fel tudják használni. Az új kolostorerőd is azért lett kijelölve Kaisersbergen, hogy az Inkvizíció közelében legyenek. Egyrészt, így bármikor harcba hívhatók, másrészt szemmel tarthatók, mert lássuk be, a káptalan nem nevezhető szokványosnak.
 
KAPCSOLAT  RGÁRDISTA RENDEKKEL
 
A káptalan a Szalamandrákon kívül nem ápol jó kapcsolatot egyik űrgárdista rendházzal sem. Nem szeretnek velük együtt harcolni, mert elég nehezen irányíthatók, gyakran eltérnek az előre kialakított stratégiától. Ha a káplánok úgy látják jónak, zokszó nélkül eltérnek a megállapított haditervtől, nehéz helyzetbe hozva szövetségeseiket.
Nyílt ellenségeskedésig eddig csak egy rendházzal jutott ez az ellentét, mégpedig a Vas Kezek (Iron Hands) rendházzal. Ennek okai a Serpent rendházban keresendők. Az emberi test „megcsúfolását” a káplánok istentelennek bélyegezték, ami a Vas Kezeket érthető módon felháborította. Fegyveres összecsapásra még nem került sor a káptalanok közt, de ahogy mélyül az ellentét, ez rövidesen bekövetkezik.
 
KAPCSOLAT A BIRODALMI GÁRDÁVAL
 
A Serpent csak ritkán harcol együtt a Birodalmi Gárdával. Ennek részben a Harracudán történtek az okai, másrészt alacsonyabb rendűnek, satnya emberkorcsoknak tartják őket.
Ha mégis szükséges az együttműködés, az részükről csak úgy elfogadható, ha ők irányíthatják a hadműveleteket. Ebben az esetben is csak alárendelt szerepet szánnak azonban a Gárdának, élő pajzsként használják őket az előretöréseknél.
 
KAPCSOLAT IDEGEN FAJOKKAL
 
A rendház mindent lenéz és gyűlöl, ami nem emberi. Még a Birodalom szövetségeseit is nehezen tűrik el, irányításukat egyenesen megtagadják. A squatokban és ogrynokban a romlatlan emberi faj megcsúfolását látják. A Birodalom ellenségeit vakon pusztítják.
 
A GÉNSARJAK
 
A rend mindennél büszkébb génjei tisztaságára. Nem fogadják el más rendházak sarjait – még most, hogy a létszámuk erősen megfogyatkozott sem – csakúgy, ahogy nem hajlandóak gazdatestben tenyésztett sarjakat sem beültetni.
A génsarjakat csakis hitében tiszta harcosokból használják fel. Akik valamilyen módon eltévelyedtek és a Káplánok Tanácsa tisztátalannak találta őket, kivégzésük után, génsarjaikkal együtt megsemmisítésre kerülnek.
 
TÉNYEK ÉS ADATOK
 
A RENDHÁZ JELMONDATA
 
Nos sumus ira Imperatoris et flagellum Hostium!
Mi vagyunk a Császár haragja és az ellenség korbácsa!
 
A RENDHÁZ SZÍNEI
 
A Serpent káptalan hagyományos színei a következők:
- Zöld: a Szalamandra rendháztól való eredetre utal
- Homok: Marcus Reinhard, az Alapító Atya sivatagi látomására emlékezik
- Arany: a Császár ragyogását jelképezi
- Vörös: a csatákban elesett hősök kiontott vérének emlékére

 

A lenti linken találhatók a rendház egységeinek értékei

 docs.google.com/leaf

Címkék: sereg

A bejegyzés trackback címe:

https://epichq.blog.hu/api/trackback/id/tr683205954

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sebitar · http://sebitar.blog.hu 2011.09.06. 21:42:07

Uff!

Te dolgoztad ki az előtörténetet?
Nekem nagyon tetszik...

Sebitar

Bulba 2011.09.06. 21:44:16

Igen, saját szerzemény (kivéve persze Warboss novellája). Örülök, hogy tetszik...